درب اتوماتیک آکاردئونی

درب کاردئونی


درب اتوماتیک آکاردئونیدرب اتوماتیک آکاردئونی نوعی دیگری از دراتوماتیک می باشد که به صورت گسترده استفاده می شود این درب در هنگام جمع شدن کمترین حجم را اشغال کرده و در عوض بیشترین حجم عبوری را نیز در اختیار ما قرار می دهد در مواردی که عرض درب کم می باشد درب اتوماتیک آکاردئونی یکی از انتخاب های بسیار مناسب می باشد اپراتور استفاده شده در این درب بسیار قوی بوده و قادر است تا چندین سال بدون تعمیر و نگهداری به فعالیت خود ادامه دهد.

 

درب اتوماتیک آکاردئونی

قیمت درب اتوماتیک آکاردئونی بسته گی به مواردی دارد که از مهمترین موارد میتوان به طول درب و عرض درب و نوع و جنس اجزاء مورد استفاده شده در این درب باشد این درب معمولا دارای سرعت واکنش کمتری نسبت به سایر درب های اتوماتیک می باشد و معمولا در فرووشگاه های با تردد کم مورد استفاده قرار میگرد

 

 

درب اتوماتیک آکاردئونی معمولا دارای دو لینگه می باشد که هر دو لنگه در هنگام بسته شدن به سمت کنار کشده و جمع می شود حالت آکاردئونی معمولا در سایر تجهیزات ساختمانی مانند توری و کرکره برقی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.